جهت ارتباط با امور سهامداری شرکت با شماره تلفن 67929402-021 تماس حاصل نمایید

ایمیل واحد سهامداری: sahamdar@alborz.org