تمامی مراکز توزیع شرکت پخش البرز در دو لاین دارو و کالاهای مصرفی مشغول به فعالیت می‌باشند که هرکدام از این دو لاین دارای تیم فروش و توزیع مجزا می‌باشند که با بروزترین سیستم‌های آنلاین و درخواست‌گیری توسط تبلت‌های مخصوص مدیریت و کنترل می‌گردند.

  • فعالیت در لاین دارو

    دارای تیم فروش و توزیع مجزا
  • فعالیت در لاین کالاهای مصرفی

    دارای تیم فروش و توزیع مجزا
  • سیستم‌های آنلاین

    درخواست گیری توسط تبلت های مخصوص مدیریت و کنترل می گردند.

برند ها