پريكسابان(ريواركسابان)10 م گ قرص 30ع-پارس دارو

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط