آترين ( آتروپين ) 0.5%- 10م ل قطره چشمي 1ع- سينا دارو

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط