مناقصه خرید لباس کار

مناقصه ها و مزایده ها
مناقصه خرید لباس کار

شرکت پخش البرز (سهامی عام)  در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام به خرید لباس کار پرسنل عملیات و حراست خود نماید، لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به شرکت در مناقصه مربوطه را دارند ، می توانند جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط مناقصه مربوطه بر روی لینک زیر کلیک نمایند.

البسه

مناقصه ها و مزایده ها

mmnews

آخرین اخبار

news