مراسم معارفه مدیر مرکز توزیع کرمان برگزار شد

Uncategorized
مراسم معارفه مدیر مرکز توزیع کرمان برگزار شد


در طی مراسم ، معاونت محترم دارویی جناب دکتر بدری با یاداوری زحمات و تلاش مرحوم دکتر شجاع الساداتی و ضمن تشکر از آقای مهندس روشنی که بعد از درگذشت جناب دکتر شجاع السادات سرپرستی مرکز را بر عهده داشتند و تمام توان خود را در جهت رسیدن به اهداف شرکت اهتمام ورزیدند
و با معرفی جناب آقای خاندانی به عنوان مدیریت جدید مرکز و آرزوی موفقیت برای ایشان،مراسم را به اتمام رسانند
.