مراسم تودیع و معارفه مدیر مرکزاصفهان برگزار شد

Uncategorized, اخبار
مراسم تودیع و معارفه مدیر مرکزاصفهان  برگزار شد

در این مراسم که با حضور مدیریت محترم عامل جناب دکتر آرین نژاد و معاونین و جمعی از مدیران ستادی برگزار شد

جناب دکتر آرین نژاد در ابتدای سخنرانی گفت :

فرصت رامغتنم شمرده و از زحمات جناب آقاي منصورکرمی که به افتخار بازنشستگی نائل آمده و همچنین از آقاي
مبین نوروزي که در این مدت سرپرستی مرکز توزیع را به عهده داشتند قدردانی نموده وآرزوي موفقیت روز افزون
براي جناب اقای علم الهدی را ازخداوند متعال مسئلت دارم