مجمع سالانه شرکت پخش البرز

اخبار
مجمع سالانه شرکت پخش البرز

به استحضار می رساندبرگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/04/03 روز سه شنبه ساعت 10 صبح در طبقه 7 سالن شماره یک بازار چار سو برگزار می گردد

مناقصه ها و مزایده ها

mmnews

آخرین اخبار

news