صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت پخش البرز

مناقصه ها و مزایده ها
صورتجلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت پخش البرز

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پخش البرز در ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود:
🔶 صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت. طبق تصویب مجمع سود تقسیمی برای هر سهم 1.320 ريال در نظر گرفته شد.
🔶 مفيد راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و همچنین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
🔶 روزنامه‌ اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.
🔶 بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
ايران دارو (سهامی عام)
گروه دارويي سبحان (سهامی عام)
گروه سرمايه گذاري البرز (سهامی عام)
سرمايه گذاري اعتلاء البرز (سهامی عام)
داروسازي توليد دارو (سهامی عام)

🔷️ مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت پخش البرز در ساعت 11:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 برگزار گردید و در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس موافقت نمود.

🔷️ مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه شرکت پخش البرز در ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 برگزار گردید و مجمع با افزایش سرمایه از مبلغ 950 میلیارد ريال به 1.400 میلیارد ريال (450 میلیارد ريال افزایش) از محل مطالبات و آورده نقدی موافقت نمود. با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.

مناقصه ها و مزایده ها

mmnews

آخرین اخبار

news