سامانه صدای مشتریان

مناقصه ها و مزایده ها
سامانه صدای مشتریان

مشتری گرامی:

سامانه “صدای مشتری” به منظور پاسخگویی به شکایات، نظرات و پیشنهادهای مشتریان و در راستای تحقق اصل مشتری مداری ایجاد گردیده است. بر این اساس مشتریان عزیز و گرامی پخش البرز قادر خواهند بود نظرات، شکایات و پیشنهادهای را به دو روش زیر مطرح کنید:

1-با ورود از طریق لینک:

https://bpms.alborzdco.ir/Complaint.aspx

 می توانند نظرات، شکایات و پیشنهادهای خود را ثبت نمایند. به محض ثبت اطلاعات، پیام کوتاهی مبنی بر دریافت شکایت خود، بر روی موبایلشان مشاهده خواهند نمود.

2-با برقراری تماس با شماره تلفن 67929292 می توانید شکایات و پیشنهادهای خود را با توجه به انتخاب واحد مربوطه، مطرح نمایند.

پخش البرز پاسخگویی به مشتریان خود را، از مهمترین وظایف خود قلمداد نموده و مشتریان محترم می‌توانند پاسخ شکایات خود را در مدت زمان تعیین شده از سامانه دریافت نمایند.

مناقصه ها و مزایده ها

mmnews

آخرین اخبار

news