رونمایی از سامانه مدیریت یکپارچه واسط فروش

مناقصه ها و مزایده ها
رونمایی از سامانه مدیریت یکپارچه واسط فروش

رونمایی از سامانه مدیریت یکپارچه واسط فروش
که با هدف پایش، کنترل عملکرد و مدیریت بهینه‌ و یکپارچه سازی فروش و لجستیک و همین‌طور هماهنگی فروشندگان و مدیران حوزه های توزیع و پایه گذاری تمامی پروژه‌های جدید که در آینده نزدیک رونمایی می شود در تاریخ ۹۹/۷/۲۹ در دفتر مرکزی با حضور مدیریت محترم عامل و معاونین محترم رونمایی گردید.

مناقصه ها و مزایده ها

mmnews

آخرین اخبار

news