ایزوگام مرکز توزیع اردبیل

مناقصه ها و مزایده ها
ایزوگام مرکز توزیع اردبیل

شرکت پخش البرز (سهامی عام)  در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام به اجرای ایزوگام مرکز توزیع اردبیل نماید، لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به شرکت در مناقصه مربوطه را دارند ، می توانند جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط مناقصه مربوطه بر روی لینک زیر کلیک نمایند.

اسناد مناقصه خرید و اجرای ایزوگام اردبیل

مناقصه ها و مزایده ها

mmnews

آخرین اخبار

news