اطلاعیه پرداخت سود سهام شرکت پخش البرز (سهامی عام)

اخبار
اطلاعیه پرداخت سود سهام شرکت پخش البرز (سهامی عام)

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترمی که در زمان برگذاری مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 1401/03/04 سهامدار
شرکت پخش البرز (سهامی عام) خواهند بود می رساند سود عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29 بر اساس جدول
زمانبندی ذیل پرداخت خواهد شد

مناقصه ها و مزایده ها

mmnews

آخرین اخبار

news