آگهی مناقصه انتخاب پبمانکار حمل و نقل جهت برون سپاری حمل های انبار مرکزی شرکت پخش البرز(سهامی عام)

مناقصه ها و مزایده ها
آگهی مناقصه  انتخاب پبمانکار حمل و نقل جهت برون سپاری حمل های انبار مرکزی شرکت پخش البرز(سهامی عام)

شرکت پخش البرز (سهامی عام)  در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام به انتخاب پیمانکار حمل و نقل جهت برون سپاری حمل های انبار مرکزی نماید، لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به شرکت در مناقصه مربوطه را دارند ، می توانند جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط مناقصه مربوطه بر روی لینک زیر کلیک نمایند.

مناقصه باربری انبار مرکزی

مناقصه ها و مزایده ها

mmnews

آخرین اخبار

news