شرکت پخش البرزاز قدیمی‌ترین و برترین برندهای توزیع کالا در کشور

همکاری با ما

بکارگیری خودروی استیجاری به همراه راننده در شرکت پخش البرز

شرکت پخش البرز در نظر دارد به منظور تکمیل و گسترش ناوگان توزیع برای پخش مویرگی، تعدادی خودروی استیجاری به همراه راننده در تهران و سایر استان ها با حقوق و مزایای مکفی جذب نماید.
خودروهای مورد نیاز : ناوگان باری مسقف ۵ تن/ ۶ تن و نیسان مسقف
از کلیه افراد واجد شرایط و دارای سابقه در حوزه پخش مویرگی دعوت میگردد به منظور همکاری، شرایط و رزومه خود را به شماره زیر ارسال نمایند:
500010401233222
افراد میبایست ضمن مالک بودن خودرو، دارای گواهینامه مرتبط و کارت هوشمند خودرو باشند
در پیام ارسالی ذکر موارد ذیل الزامی است:
✅نام و نام خانوادگی
✅شهر مورد نظر جهت همکاری
✅نوع خودرو
✅سابقه فعالیت در حوزه پخش
✅اطلاعات تماس​

برند: