شرکت پخش البرزاز قدیمی‌ترین و برترین برندهای توزیع کالا در کشور

خدمات برای صنایع

شرکت پخش البرز دارای انبارهای مجزا و سیستم لجستیک مجزا برای هردولاین دارو و کالاهای مصرفی می‌باشد.در لاین دارو، شرکت پخش البرز زنجیره توزیع سرد دارای دیتالاگر آنلاین را داراست که به صورت آنلاین دمای خودرو‌ها و انبارهای تمامی 25 مرکز توزیع را قابل کنترل نموده است و تمامی انبار‌ها از پروتکل هایGDPو GSP تبعیت می‌کنند.

برند: