پريكسابان(ريواركسابان) 15 م گ قرص 30 ع-پارس دارو

جدول مشخصات

    محصولات مرتبط