مناقصه آسفالت محوطه مرکز توزیع کرمان

مناقصه ها و مزایده ها
مناقصه  آسفالت محوطه مرکز توزیع کرمان

شرکت پخش البرز (سهامی عام)  در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام به اجرای آسفالت محوطه مرکز توزیع کرمان نماید، لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به شرکت در مناقصه مربوطه را دارند ، می توانند جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط مناقصه مربوطه بر روی لینک زیر کلیک نمایند.

اسناد مناقصه آسفالت کرمان

مناقصه ها و مزایده ها

mmnews

آخرین اخبار

news