مراسم تودیع مدیران مراکز مشهد و گناباد

Uncategorized

مراسم تودیع مدیران مراکز توزیع مشهد جناب آقای عزیز الله امیری و گناباد جناب آقای  ذوالقدر با حضور مدیریت محترم عامل و جمعی از مدیران شرکت پخش البرز برگزار و از زحمات این عزیزان قدردانی گردید.