آگهی مناقصه مرمت ساختمان اداری مرکز توزیع غرب تهران

مناقصه ها و مزایده ها
آگهی مناقصه مرمت ساختمان اداری مرکز توزیع غرب تهران

شرکت پخش البرز (سهامی عام)  در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام به اجرای مرمت ساختمان اداری مرکز توزیع غرب تهران نماید، لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به شرکت در مناقصه مربوطه را دارند ، می توانند جهت دریافت اسناد و اطلاع از شرایط مناقصه مربوطه بر روی لینک زیر کلیک نمایند.

صورتجلسه بازدید

اسناد مناقصه مرمت ساختمان اداری مجتمع غرب

 

 

مناقصه ها و مزایده ها

mmnews

آخرین اخبار

news