آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای فروش آپارتمان در شهر کرمان

مناقصه ها و مزایده ها
آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای فروش آپارتمان در شهر کرمان

شرکت پخش البرز (سهامی عام) در نظر دارد جهت فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی در شهرکرمان از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید ،  لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که تمایل به شرکت در مزایده مذکور را دارند ، می توانند به منظور دریافت اسناد و آگاهی از شرایط برگزاری مزایده بر روی لینک زیر کلیک نمایند.

اسناد مزایده فروش ملک

مناقصه ها و مزایده ها

mmnews

آخرین اخبار

news