​​​​​​​

معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه کسب و کار         52 27 70 66 -021

  معاونت تامین و توزیع دارویی                                                          15 95 70 66 - 021

معاونت تامین و توزیع غذایی و شوینده                                           84 63 70 66 -021

واحد امور اداری و منابع انسانی99 41 70 66 -021

واحد مالی و اقتصادی32 21 70 66 -021

واحد حقوقی06 01 92 88 -021

واحد پشتیبانی99 57 70 66 -021

واحد حسابرسی داخلی (پیشنهادات و انتقادات)57 58 70 66 -021

 

آدرس دفتر مرکزی پخش البرز

تهران خيابان حافظ بين نوفل لوشاتو و جمهوری روبروي وزارت بهداشت شماره 343

کدپستی:1131614351

آدرس پست الکترونیکinfo@alborz.org

دورنگار30 57 70 66 -021

واحد نگهباني و اپراتور57 20 72 66 -021

62937واحد ارتباط با مشتریان(CRM)


تماس با ما